چاپ استند

  • سهولت در حمل و نصب
  • زیبایی ظاهری و مقاومت
  • ابزار تبلیغاتی ساده و ارزان
  • سازه تبلیغاتی / اطلاع رسانی
  • در دو حالت ایستاده و رومیزی
  • قابل تعویض بودن چاپ سازه
  • قابلیت قرار گرفتن در معرض دید عموم

 


استند ایکس 170×60
قیمت از 221,000 تومان

استند ایکس 170×60

قیمت از 221,000 تومان

استند ایکس 200×90

قیمت از 247,000 تومان

استند 42x22 (رومیزی)

قیمت از 58,500 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021