چاپ کاتالوگ

  • مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات
  • ارائه اطلاعات کلی، جزیی و دقیق در تعداد صفحات لازم
  • مناسب برای مخاطب توزیع کننده یا مصرف کننده
  • ارائه تصاویر کافی برای توضیح کالا یا خدمات
  • امکان ارائه کاتالوگ‌های خاص و معرف هویت شرکت

 


کاتالوگ افست

کاتالوگ افست

  • زمان زیاد
  • به صرفه در تیراژ بالا

 

Top مشاوره رایگان 41915 021