• قبض‌(فاکتور یک سوم A4)
 • قبض‌(فاکتور یک سوم A4)
 • قبض‌(فاکتور یک سوم A4)
 • قبض‌(فاکتور یک سوم A4)

چاپ قبض‌(فاکتور یک سوم A4)

محاسبه مجدد

1
2
3
4
حداقل میزان سفارش 1 عدد

مشخصات سفارش

قیمت
 • 0 تومان

 • 0 تومان


محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید؟
 • قیمت ها بر مبنای یک عدد نمراتور و بدون پرفراژ می باشد ، در صورت داشتن پرفراژ و نمراتور اضافی با بخش فروش تماس حاصل فرمایید
 • نوع صحافی برای محصولات کاربن لس و تحریر معمولی ( 80 گرم و 60 گرم) بصورت پرفراز بوده بصورتیکه نسخه آخر پرفراژ نمی گردد. در مورد محصول تحریر مخصور پرنیتر صحافی انجام نشده و بصورت اوراق آزاد می باشد
  

 • نوع کاغذ : کاغذ کاربن لس / تحریر (نسخه رو تحریر 80 گرم، سایر نسخه ها تحریر 60 گرم / گلاسه 100 گرم )
 • رنگ چاپی : تک رنگ مشکی / چهار رنگ
 • تعداد نسخه :  تک نسخه / دو نسخه / سه نسخه
 • زمان تحویل :  7روز کاری
 • صحافی : در دسته های 50 شماره ای
 • تعداد : از 3000 عدد تا 9000 عدد


 

Top مشاوره رایگان 41915 021