لایت باکس

چاپ و طراحی لایت باکس

  • تابلوی تبلیغاتی موثر
  • ابزار معرفی محصول و خدمات
  • قابلیت نور پردازی از پشت تصویر
  • مصرف برق بسیار ناچیز
  • قابلیت تعویض تصویر

 

 


لایت باکس ۴۵x۶۰

لایت باکس ۴۵x۶۰

مدت زمان از 6 روز کاری
لایت باکس ۴۵x۶۰

لایت باکس ۴۵x۶۰

مدت زمان از 6 روز کاری

لایت باکس ۹۰x۶۰

لایت باکس ۹۰x۶۰

مدت زمان از 6 روز کاری
لایت باکس ۱۲۰x۸۰

لایت باکس ۱۲۰x۸۰

مدت زمان از 6 روز کاری
لایت باکس ۴۰x۳۰

لایت باکس ۴۰x۳۰

مدت زمان از 6 روز کاری
Top مشاوره رایگان 41915 021