لایت باکس

چاپ و طراحی لایت باکس

  • تابلوی تبلیغاتی موثر
  • ابزار معرفی محصول و خدمات
  • قابلیت نور پردازی از پشت تصویر
  • مصرف برق بسیار ناچیز
  • قابلیت تعویض تصویر

 

 لایت باکس 60 × 45

لایت باکس 60 × 45

قیمت از 212,800 تومان
مدت زمان 6 روز کاری
لایت باکس 60 × 45

لایت باکس 60 × 45

مدت زمان 6 روز کاری
قیمت از 212,800 تومان

لایت باکس 90 × 60

لایت باکس 90 × 60

مدت زمان 6 روز کاری
قیمت از 397,900 تومان
لایت باکس 80 × 120

لایت باکس 80 × 120

مدت زمان 6 روز کاری
قیمت از 644,000 تومان
لایت باکس 40 × 30

لایت باکس 40 × 30

مدت زمان 6 روز کاری
قیمت از 157,600 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021