توسط طراح
توسط طراح

 

 

توسط طراح

 

  • مالک فایل های نهایی شرکت ایمن سفارش ابتکار (چاپ آقا) می باشد. این فایل ها بایگانی شده و در صورت درخواست مشتری مجددا برای چاپ استفاده میشوند.
  • پس از استفاده از طراحی ، در صورت کنسل کردن سفارش، هزینه طراحی از مبلغ کل سفارش کسر خواهد شد.
چهارچوب خدمات طراحی توسط طراح:
  • ایجاد تغییرات روی فایل موجود.
  • جایگذاری اطلاعات بر روی طرح‌های آماده.
  • اجرای مجدد فایل از روی نمونه کار چاپ شده.

روش انجام کار:

 

 

Top مشاوره رایگان 41915 021