کاتالوگ

چاپ و طراحی کاتالوگ

 • مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات
 • ارائه اطلاعات کلی، جزیی و دقیق در تعداد صفحات لازم
 • مناسب برای مخاطب توزیع کننده یا مصرف کننده
 • ارائه تصاویر کافی برای توضیح کالا یا خدمات
 • امکان ارائه کاتالوگ‌های خاص و معرف هویت شرکت

 


کاتالوگ افست
 • زمان زیاد
 • به صرفه در تیراژ بالا

محصولات افست

کاتالوگ افست
 • زمان زیاد
 • به صرفه در تیراژ بالا
کاتالوگ دیجیتال
 • زمان کم
 • به صرفه در تیراژ پایین

 

Top مشاوره رایگان 41915 021