کاتالوگ دیجیتال

چاپ و طراحی کاتالوگ دیجیتال

  • مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات
  • ارائه اطلاعات کلی، جزیی و دقیق در تعداد صفحات لازم
  • مناسب برای مخاطب توزیع کننده یا مصرف کننده
  • ارائه تصاویر کافی برای توضیح کالا یا خدمات
  • امکان ارائه کاتالوگ‌های خاص و معرف هویت شرکت

 


کاتالوگ A4 دیجیتال

کاتالوگ A4 دیجیتال

قیمت از 55,000 تومان
کاتالوگ A4 دیجیتال

کاتالوگ A4 دیجیتال

قیمت از 55,000 تومان

کاتالوگ A5 دیجیتال

کاتالوگ A5 دیجیتال

قیمت از 33,500 تومان
کاتالوگ 21 ×21 دیجیتال

کاتالوگ 21 ×21 دیجیتال

قیمت از 55,000 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021