چاپ کاتالوگ دیجیتال

  • مجموعه گردآوری شده از محصولات یا خدمات
  • ارائه اطلاعات کلی، جزیی و دقیق در تعداد صفحات لازم
  • مناسب برای مخاطب توزیع کننده یا مصرف کننده
  • ارائه تصاویر کافی برای توضیح کالا یا خدمات
  • امکان ارائه کاتالوگ‌های خاص و معرف هویت شرکت

 


کاتالوگ A4 دیجیتال
قیمت از 90,900 تومان

کاتالوگ A4 دیجیتال

قیمت از 90,900 تومان

کاتالوگ A5 دیجیتال

قیمت از 53,100 تومان

کاتالوگ 21 ×21 دیجیتال

قیمت از 90,900 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021