پاکت

چاپ و طراحی پاکت

  • محافظ نامه ، قرارداد و اوراق
  • هویت بخشی به مراسلات
  • نشان دهنده شأن کسب و کار
  • تاثیر تبلیغاتی
  • جلب توجه مخاطب

 


پاکت افست
  • زمان زیاد
  • به صرفه در تیراژ بالا
پاکت دیجیتال
  • زمان کم
  • به صرفه در تیراژ پایین

 

Top مشاوره رایگان 41915 021