تراکت (فلایر)

چاپ و طراحی تراکت (فلایر)

  • ابزار تبلیغاتی موثر و ارزان
  • قابلیت توزیع گسترده
  • معرفی محصول و خدمات خاص
  • اطلاع رسانی درباره رویدادی خاص

 

 تراکت A5

تراکت A5

مدت زمان 4 روز کاری
تراکت A5

تراکت A5

مدت زمان 4 روز کاری

تراکت A6

تراکت A6

مدت زمان 4 روز کاری
تراکت A4

تراکت A4

مدت زمان 4 روز کاری
تراکت A3

تراکت A3

مدت زمان 4 روز کاری
تراکت پالتویی

تراکت پالتویی

مدت زمان 4 روز کاری

 

Top مشاوره رایگان 41915 021