تراکت (فلایر)

چاپ و طراحی تراکت (فلایر)

  • ابزار تبلیغاتی موثر و ارزان
  • قابلیت توزیع گسترده
  • معرفی محصول و خدمات خاص
  • اطلاع رسانی درباره رویدادی خاص

 


تراکت افست
  • زمان زیاد
  • به صرفه در تیراژ بالا

محصولات افست

تراکت افست
  • زمان زیاد
  • به صرفه در تیراژ بالا
تراکت دیجیتال
  • زمان کم
  • به صرفه در تیراژ پایین

 

Top مشاوره رایگان 41915 021