• ست اداری ۲ (ست ضروری + سربرگ A4 اضافه)

چاپ ست اداری ۲ (ست ضروری + سربرگ A4 اضافه)

محاسبه مجدد

1
2
3
4
5
6
حداقل میزان سفارش 1 عدد

مشخصات سفارش

قیمت
 • 0 تومان

 • 0 تومان

 • لطفا چنانچه رنگ سازمانی مشخصی دارید یا بر روی رنگ حساسیت زیادی دارید، حتما این موضوع را اطلاع دهید
  

 • شامل: سربرگ A4 + سربرگ A5 + پاکت‌نامه ملخی + همان تعداد سربرگ پر مصرف A4
 • جنس: کاغذ تحریر
 • وجه سربرگ: یک رو / دو رو
 • وجه پاکت نامه: یک رو / دو رو (داخل پاکت)
 • گرماژ: 100 و 120 گرم
 • سر برگ: با سر چسب / بدون سر چسب
 • چسب درب پاکت: با چسب درب / بدون چسب درب
 • نوع برش: معمولی / دایکات (برش دقیق)
 • تعداد:
 •         + 500 تا پاکت نامه و 1000 تا سربرگ A4 و 1000 سربرگ A5
          + 1000 تا پاکت نامه و 2000 تا سربرگ A4 و 2000 سربرگ A5
          + 2000 تا پاکت نامه و 4000 تا سربرگ A4 و 4000 سربرگ A5
          + 5000 تا پاکت نامه و 10000 تا سربرگ A4 و 10000 سربرگ A5
 • زمان تحویل: حداکثر تا 12 روز کاری


 

Top مشاوره رایگان 41915 021