• ست اداری 4<span class='fonttext-small cyan F2EN'> سربرگ (A4) + پاکت (A4 و ملخی)</span>

چاپ ست اداری 4 سربرگ (A4) + پاکت (A4 و ملخی)

محاسبه مجدد

1
2
3
4
5
6
حداقل میزان سفارش 1 عدد

مشخصات سفارش

قیمت
 • 0 تومان

 • 0 تومان


محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید؟
 • در صورت انتخاب کاغذ کتان زمان تحویل 12 روز کاری و در صورت انتخاب کاغذ تحریر زمان تحویل 10 روز کاری می باشد
 • در هنگام طراحی به راهنمای قالب محصول دقت فرمایید
 • با توجه به چاپ اختصاصی این محصول لطفا چنانچه رنگ سازمانی مشخصی دارید یا بر روی رنگ حساسیت زیادی دارید، حتما این موضوع را به بخش فروش اطلاع دهید
  

 • شامل:  سربرگ A4 ، پاکت نامه پالتویی (ملخی) ، پاکت نامه A4
 • جنس: کاغذ تحریر / کاغذ کتان امباس
 • گرماژ:  100 / 120 
 • چاپ :  چهار رنگ 
 • وجه : یکرو (داخل پاکت ها و پشت سربرگ چاپ نمی شود)
          دورو (داخل پاکت ها و پشت سربرگ چاپ می شود)
 • سر برگ ها: با سر چسب / بدون سر چسب
 • درب پاکت ها: با چسب درب / بدون چسب درب
 • نحوه برش: معمولی / دقیق(دایکات)
 • تعداد:
  500 تا پاکت نامه A4 و 500 تا پاکت نامه پالتویی و 500 تا سربرگ A4
  1000 تا پاکت نامه A4 و 1000 تا پاکت نامه پالتویی و 1000 تا سربرگ A4
  2000 تا پاکت نامه A4 و 2000 تا پاکت نامه پالتویی و 2000 تا سربرگ A4
  5000 تا پاکت نامه A4 و 5000 تا پاکت نامه پالتویی و 5000 تا سربرگ A4
 • زمان تحویل:  10 الی 12 روز کاری


 

Top مشاوره رایگان 41915 021