| چاپ آقا دانلود قالبها
راهنما دانلود قالبها

دانلود قالبهاپاکت

پاکت افستپاکت نامه افست A4 A4 درب روی طول    پاکت نامه افست A4 A4 درب روی عرض    پاکت نامه افست A5 A5 درب روی طول    پاکت نامه افست A5 A5 درب روی عرض    پاکت نامه افست پالتویی (ملخی) پالتویی طرح 1 دقیق    پاکت نامه افست پالتویی (ملخی) پالتویی طرح 1 معمولی    پاکت نامه افست پالتویی (ملخی) پالتویی طرح 2    پاکت نامه افست پالتویی (ملخی) پالتویی طرح 3    پاکت نامه افست پالتویی (ملخی) پالتویی طرح 4    پاکت نامه افست پالتویی (ملخی) پالتویی طرح 5    پاکت دیجیتالپاکت نامه دیجیتال A4 درب روی طول    پاکت نامه دیجیتال A4 درب روی عرض    پاکت نامه دیجیتال A5 درب روی طول    پاکت نامه دیجیتال A5 درب روی عرض    پاکت نامه دیجیتال پالتویی (ملخی) پاکت نامه ملخی (پالتویی)    

کارت ویزیت

کارت ویزیت دیجیتالکارت ویزیت 85-55 دیجیتال 5.5x5.5     کارت ویزیت 85-55 دیجیتال 8.5x5.5     

بروشور

بروشور افستبروشور افست اقتصادی دولت، A6 بروشور دو لت، A6    بروشور افست اقتصادی سه لت پالتویی بروشور سه‌لت پالتویی    بروشور افست اقتصادی شش لت نقشه‌ای بروشور شش لت نقشه ای    بروشور افست اقتصادی چهار لت پالتویی بروشور چهارلت پالتویی    بروشور افست اقتصادی چهارلت فرانسوی بروشور چهارلت فرانسوی    بروشور افست لوکس دو لت، A4 بروشور لوکس دو لت، A4    بروشور افست لوکس سه لت، 19×19 بروشور لوکس سه لت، 19×19    بروشور افست لوکس سه لت، A4 بروشور لوکس سه لت، A4    بروشور لوکس دو لت، A5 بروشور لوکس دو لت، A5    بروشور لوکس چهار لت، A5 بروشور لوکس چهار لت، A5    بروشور دیجیتالبروشور دیجیتال دو لت گسترده 20*40    بروشور دیجیتال دو لت گسترده A3    بروشور دیجیتال دو لت گسترده A4    بروشور دیجیتال دو لت گسترده A5    بروشور دیجیتال چهار لت گسترده 21*59.2    بروشور دیجیتال چهار لت گسترده A3    

تراکت (فلایر)

تراکت (فلایر) افستتراکت (فلایر) افست A4 تراکت A4    تراکت (فلایر) افست A5 تراکت A5    تراکت (فلایر) افست A6 تراکت A6    تراکت (فلایر) افست پالتویی تراکت پالتویی    تراکت (فلایر) دیجیتالتراکت (فلایر) دیجیتال A3 تراکت A3    تراکت (فلایر) دیجیتال A4 تراکت A4    تراکت (فلایر) دیجیتال A5 تراکت A5    تراکت (فلایر) دیجیتال A6 تراکت A6    

پوستر

پوستر افستپوستر 34 × 24 34 × 24    پوستر 49 × 34 پوستر 49 × 34    پوستر 69 × 49 پوستر 69 × 49    

سربرگ

سربرگ افستسربرگ افست A4     سربرگ افست A5     سربرگ دیجیتالسربرگ دیجیتال A4     سربرگ دیجیتال A5     

رول آپ

رول آپ دیجیتالرول آپ دیجیتال 200 × 85    رول آپ دیجیتال 200×200    

تابلو

تابلو دیجیتالبوم دیجیتال بوم 100-100 کلاف 2.5    بوم دیجیتال بوم 100-70 کلاف 2.5    بوم دیجیتال بوم 100-70 کلاف 4    بوم دیجیتال بوم 120-80 کلاف 2.5    بوم دیجیتال بوم 50-50    بوم دیجیتال بوم 70-50 کلاف 2.5    بوم دیجیتال بوم 70-70 کلاف 2.5    بوم دیجیتال بوم 70-70 کلاف 4    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 100-70    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 25-20    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 30-20    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 40-30    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 60-40    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 70-50    تابلو شاسی دیجیتال شاسی 90-60    فوم برد دیجیتال فوم برد 100-70    فوم برد دیجیتال فوم برد 120-90    فوم برد دیجیتال فوم برد 140-100    فوم برد دیجیتال فوم برد 35-25    فوم برد دیجیتال فوم برد 50-35    فوم برد دیجیتال فوم برد 70-50    فوم برد دیجیتال فوم برد 90-60    

استند

استند دیجیتال استند ایکس دیجیتال 200*90   استند ایکس دیجیتال 170*60   استند دیجیتال 42x22 (رومیزی)   

کانتر

کانتر دیجیتالکانتر PVC تاجدار دیجیتال 85-185    کانتر نمایشی دیجیتال 180 * 90    کانتر نمایشی دیجیتال 230 * 90    

کارت دعوت و پستال

کارت دعوت و پستال دیجیتالکارت دعوت دیجیتال دو لت گسترده 21 * 14    کارت دعوت دیجیتال دو لت گسترده 28 * 14    کارت دعوت دیجیتال یک لت گسترده 14*14    کارت دعوت دیجیتال یک لت گسترده 14*10.5    

زیر لیوانی و زیر بشقابی

زیر لیوانی و زیر بشقابی افستزیر بشقابی زیر بشقابی 24 * 34    زیر بشقابی زیر بشقابی 49 * 34    زیر لیوانی 9.3×9.3 زیر لیوانی 9.3×9.3    

ساک دستی

ساک دستی افستساک دستی کرافت 10×23×23 .    ساک دستی کرافت 10×35×23 .    ساک دستی کرافت 11.5×18.5×16.5 .    ساک دستی کرافت 5×16×11 .    ساک دستی گلاسه 10×23×23     ساک دستی گلاسه 10×35×23    ساک دستی گلاسه 11.5×18.5×16.5     ساک دستی گلاسه 12×48×36    ساک دستی گلاسه 15×35×50    ساک دستی گلاسه 5×16×11    ساک دستی گلاسه 7.5×22×16    ساک دستی گلاسه 9.5×26×36.5     

فولدر

فولدر افستفولدر افست A4 طرح دو با عطف    فولدر افست A4 طرح دو بدون عطف    فولدر افست A4 طرح یک با عطف    فولدر افست A4 طرح یک بدون عطف    فولدر افست سریع طرح دو    فولدر افست سریع طرح یک    

لیبل

لیبل افستلیبل افست لیبل گلاسه 10 * 8    لیبل افست لیبل گلاسه 15 * 8    لیبل افست لیبل گلاسه 16 * 10    لیبل افست لیبل گلاسه 16 * 15    لیبل افست لیبل گلاسه 16 * 5    لیبل افست لیبل گلاسه 20 * 16    لیبل افست لیبل گلاسه 20 * 8    لیبل افست لیبل گلاسه 24 * 10    لیبل افست لیبل گلاسه 24 * 20    لیبل افست لیبل گلاسه 24 * 5    لیبل افست لیبل گلاسه 32 * 10    لیبل افست لیبل گلاسه 32 * 20    لیبل افست لیبل گلاسه 32 * 5    لیبل افست لیبل گلاسه 32* 15    لیبل افست لیبل گلاسه 8 *5    لیبل دیجیتاللیبل دیجیتال 5*8    لیبل دیجیتال A4    لیبل دیجیتال A5    لیبل دیجیتال A6    

برگه یادداشت

برگه یادداشت افستاستند یادداشت رومیزی پایه    استند یادداشت رومیزی پایه    دفترچه تبلیغاتی جلد دار 11.5 * 11.5 جلد فارسی (از راست)    دفترچه تبلیغاتی جلد دار 11.5 * 11.5 جلد لاتین (از چپ)    دفترچه تبلیغاتی جلد دار 11.5 * 11.5 صفحات فارسی (از راست)    دفترچه تبلیغاتی جلد دار 11.5 * 11.5 صفحات لاتین (از چپ)    دفترچه تبلیغاتی جلد دار 13 * 9 جلد فارسی (از راست)    دفترچه تبلیغاتی سیمی 11.5 * 11.5 صفحات فنر از بالا    دفترچه تبلیغاتی سیمی 13 * 9 صفحات فنر از بالا    


Top مشاوره رایگان 41915 021