ساک دستی

چاپ و طراحی ساک دستی

  • رسانه تبلیغاتی متحرک
  • بصورت عمودی و افقی
  • قابلیت حمل اجسام سنگین (تا 7 کیلوگرم)
  • قابلیت بازیافت
  • دسته‌های کلیپس دار
  • مقاوم با پوشش سلفون
  • تقویت شده در قسمت دسته و کف

 

 


ساک دستی کاغذی 10x35x23

ساک دستی کاغذی 10x35x23

مدت زمان از 12 روز کاری
ساک دستی کاغذی 10x35x23

ساک دستی کاغذی 10x35x23

مدت زمان از 12 روز کاری

ساک دستی کاغذی 10x23x23

ساک دستی کاغذی 10x23x23

مدت زمان از 12 روز کاری
ساک دستی کاغذی 7.5x22x16

ساک دستی کاغذی 7.5x22x16

مدت زمان از 12 روز کاری
ساک دستی کاغذی 12x48x36

ساک دستی کاغذی 12x48x36

مدت زمان از 12 روز کاری
ساک دستی کاغذی 9.5x26x36.5

ساک دستی کاغذی 9.5x26x36.5

مدت زمان از 12 روز کاری
ساک دستی کاغذی 15x35x50

ساک دستی کاغذی 15x35x50

مدت زمان از 12 روز کاری
Top مشاوره رایگان 41915 021