ساک دستی

چاپ و طراحی ساک دستی

  • رسانه تبلیغاتی متحرک
  • بصورت عمودی و افقی
  • قابلیت حمل اجسام سنگین (تا 7 کیلوگرم)
  • قابلیت بازیافت
  • دسته‌های کلیپس دار
  • مقاوم با پوشش سلفون
  • تقویت شده در قسمت دسته و کف

 

 ساک دستی کاغذی 10×35×23

ساک دستی کاغذی 10×35×23

قیمت از 1,241,000 تومان
مدت زمان 12 - 18 روز کاری
ساک دستی کاغذی 10×35×23

ساک دستی کاغذی 10×35×23

مدت زمان 12 - 18 روز کاری
قیمت از 1,241,000 تومان

ساک دستی کاغذی 10×23×23

ساک دستی کاغذی 10×23×23

مدت زمان 12 - 18 روز کاری
قیمت از 1,069,000 تومان
ساک دستی کاغذی 7.5×22×16

ساک دستی کاغذی 7.5×22×16

مدت زمان 12 - 18 روز کاری
قیمت از 960,000 تومان
ساک دستی کاغذی 12×48×36

ساک دستی کاغذی 12×48×36

مدت زمان 12 - 18 روز کاری
قیمت از 1,901,000 تومان
ساک دستی کاغذی 9.5×26×36.5

ساک دستی کاغذی 9.5×26×36.5

مدت زمان 12 - 18 روز کاری
قیمت از 1,398,000 تومان
ساک دستی کاغذی 15×35×50

ساک دستی کاغذی 15×35×50

مدت زمان 12 - 18 روز کاری
قیمت از 1,901,000 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021