ساک دستی کاغذی (کرافت)

چاپ و طراحی ساک دستی کاغذی (کرافت)

 • رسانه تبلیغاتی متحرک
 • بصورت عمودی و افقی
 • قابلیت حمل اجسام سنگین (تا 7 کیلوگرم)
 • قابلیت بازیافت
 • دسته‌های کلیپس دار
 • مقاوم با پوشش سلفون
 • تقویت شده در قسمت دسته و کف

 


ساک دستی کاغذی کرافت 7.5×22×16

ساک دستی کاغذی کرافت 7.5×22×16

قیمت از 1,180,000 تومان
ساک دستی کاغذی کرافت 7.5×22×16

ساک دستی کاغذی کرافت 7.5×22×16

قیمت از 1,180,000 تومان

ساک دستی کاغذی کرافت 5×16×11

ساک دستی کاغذی کرافت 5×16×11

قیمت از 1,070,000 تومان
ساک دستی کاغذی کرافت 11.5.×18.5×16.5

ساک دستی کاغذی کرافت 11.5.×18.5×16.5

قیمت از 1,220,000 تومان
ساک دستی کاغذی کرافت 10×23×23

ساک دستی کاغذی کرافت 10×23×23

قیمت از 1,140,000 تومان
ساک دستی کاغذی کرافت 10×35×23

ساک دستی کاغذی کرافت 10×35×23

قیمت از 1,530,000 تومان
ساک دستی کاغذی کرافت 9.5×36.5×26

ساک دستی کاغذی کرافت 9.5×36.5×26

قیمت از 1,390,000 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021