چاپ ساک دستی کاغذی (گلاسه)

  • رسانه تبلیغاتی متحرک
  • بصورت عمودی و افقی
  • قابلیت حمل اجسام سنگین (تا 7 کیلوگرم)
  • قابلیت بازیافت
  • دسته‌های کلیپس دار
  • مقاوم با پوشش سلفون
  • تقویت شده در قسمت دسته و کف

 


ساک دستی کاغذی 10×35×23
قیمت از 2,950,000 تومان

ساک دستی کاغذی 10×35×23

قیمت از 2,950,000 تومان

ساک دستی کاغذی 10×23×23

قیمت از 2,350,000 تومان

ساک دستی کاغذی 7.5×22×16

قیمت از 2,420,000 تومان

ساک دستی کاغذی 12×48×36

قیمت از 4,900,000 تومان

ساک دستی کاغذی 9.5×26×36.5

قیمت از 3,050,000 تومان

ساک دستی کاغذی 15×35×50

قیمت از 5,420,000 تومان

ساک دستی کاغذی 5×16×11

قیمت از 2,130,000 تومان

ساک دستی کاغذی 11.5×18.5×16.5

قیمت از 2,350,000 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021