فولدر

چاپ و طراحی فولدر

  • ابزار نگهداری اسناد، بروشور، کاتالوگ و اوراق
  • ابزار تبلیغاتی در همایش ها
  • ابزار معرفی برند در نمایشگاه ها

 

 فولدر A4

فولدر A4

مدت زمان 12 روز کاری
فولدر A4

فولدر A4

مدت زمان 12 روز کاری

فولدر سریع

فولدر سریع

مدت زمان 4 روز کاری
فولدر A5

فولدر A5

مدت زمان 12 روز کاری

 

Top مشاوره رایگان 41915 021