فولدر

چاپ و طراحی فولدر

  • ابزار نگهداری اسناد، بروشور، کاتالوگ و اوراق
  • ابزار تبلیغاتی در همایش ها
  • ابزار معرفی برند در نمایشگاه ها

 

 فولدر A4

فولدر A4

قیمت از 890,000 تومان
مدت زمان 10 - 12 روز کاری
فولدر A4

فولدر A4

مدت زمان 10 - 12 روز کاری
قیمت از 890,000 تومان

فولدر سریع

فولدر سریع

قیمت از 840,000 تومان
مدت زمان 4 روز کاری
فولدر سریع

فولدر سریع

مدت زمان 4 روز کاری
قیمت از 840,000 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021