کارت ویزیت

چاپ و طراحی کارت ویزیت

  • ابزار معرفی فرد و کسب و کار
  • ارائه راه های تماس
  • نشان دهنده شأن کسب و کار
  • تبلیغات و بازاریابی غیرمستقیم

 

 


کارت ویزیت سلفون 4.8x8.5

کارت ویزیت سلفون 4.8x8.5

مدت زمان از 2 روز کاری
کارت ویزیت سلفون 4.8x8.5

کارت ویزیت سلفون 4.8x8.5

مدت زمان از 2 روز کاری

کارت ویزیت سلفون 5.5x8.5

کارت ویزیت سلفون 5.5x8.5

مدت زمان از 2 روز کاری
کارت ویزیت برش خاص 5.5x8.5

کارت ویزیت برش خاص 5.5x8.5

مدت زمان از 20 روز کاری
کارت ویزیت مخملی دور گرد 5.5x8.5

کارت ویزیت مخملی دور گرد 5.5x8.5

مدت زمان از 20 روز کاری
کارت ویزیت لمینیت

کارت ویزیت لمینیت

مدت زمان از 4 روز کاری
کارت ویزیت لمینیت با یووی موضعی 5.5x8.5

کارت ویزیت لمینیت با یووی موضعی 5.5x8.5

مدت زمان از 20 روز کاری
کارت ویزیت گرد

کارت ویزیت گرد

مدت زمان از 20 روز کاری
کارت ویزیت PVC

کارت ویزیت PVC

مدت زمان از 20 روز کاری
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

مدت زمان از 15 روز کاری
Top مشاوره رایگان 41915 021