کارت ویزیت

چاپ و طراحی کارت ویزیت

  • ابزار معرفی فرد و کسب و کار
  • ارائه راه های تماس
  • نشان دهنده شأن کسب و کار
  • تبلیغات و بازاریابی غیرمستقیم

 

 کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

مدت زمان 2 - 8 روز کاری
کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

مدت زمان 2 - 8 روز کاری

کارت ویزیت سلفون 5.5×8.5

کارت ویزیت سلفون 5.5×8.5

مدت زمان 2 - 8 روز کاری
کارت ویزیت برش خاص 5.5×8.5

کارت ویزیت برش خاص 5.5×8.5

مدت زمان 20 روز کاری
کارت ویزیت مخملی دور گرد 5.5×8.5

کارت ویزیت مخملی دور گرد 5.5×8.5

مدت زمان 20 روز کاری
کارت ویزیت لمینیت

کارت ویزیت لمینیت

مدت زمان 4 - 21 روز کاری
کارت ویزیت لمینیت با یووی موضعی 5.5×8.5

کارت ویزیت لمینیت با یووی موضعی 5.5×8.5

مدت زمان 20 روز کاری
کارت ویزیت گرد

کارت ویزیت گرد

مدت زمان 20 روز کاری
کارت ویزیت PVC

کارت ویزیت PVC

مدت زمان 20 - 30 روز کاری
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

مدت زمان 15 - 20 روز کاری

 

Top مشاوره رایگان 41915 021