کارت ویزیت

چاپ و طراحی کارت ویزیت

  • ابزار معرفی فرد و کسب و کار
  • ارائه راه های تماس
  • نشان دهنده شأن کسب و کار
  • تبلیغات و بازاریابی غیرمستقیم

 

 کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

قیمت از 17,600 تومان
2 روز کاری: تا 100 عدد
8 روز کاری: از 1000 عدد
کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

مدت زمان 2 - 8 روز کاری
قیمت از 17,600 تومان

کارت ویزیت سلفون 5.5×8.5

کارت ویزیت سلفون 5.5×8.5

2 روز کاری: تا 100 عدد - 8 روز کاری: از 1000 عدد
قیمت از 29,600 تومان
کارت ویزیت برش خاص 5.5×8.5

کارت ویزیت برش خاص 5.5×8.5

مدت زمان 20 روز کاری
قیمت از 85,100 تومان
کارت ویزیت مخملی دور گرد 5.5×8.5

کارت ویزیت مخملی دور گرد 5.5×8.5

مدت زمان 20 روز کاری
قیمت از 91,200 تومان
کارت ویزیت لمینیت

کارت ویزیت لمینیت

4 روز کاری: تا 400 عدد - 14 روز کاری: از 1000 عدد
قیمت از 50,800 تومان
کارت ویزیت لمینیت با یووی موضعی 5.5×8.5

کارت ویزیت لمینیت با یووی موضعی 5.5×8.5

مدت زمان 20 روز کاری
قیمت از 79,800 تومان
کارت ویزیت گرد

کارت ویزیت گرد

مدت زمان 20 روز کاری
قیمت از 60,500 تومان
کارت ویزیت PVC

کارت ویزیت PVC

مدت زمان 20 - 30 روز کاری
قیمت از 175,500 تومان
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف

مدت زمان 15 - 20 روز کاری
قیمت از 154,700 تومان

 

Top مشاوره رایگان 41915 021