ابزار طراحی آنلاین چاپ‌ آقا لطفا برای تجربه بهتر در استفاده از ابزار طراحی چاپ آقا، از نسخه دسکتاپ مرورگرهای Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید. بستن صفحه
نام و نام خانوادگیجایگاه شغلی02188176140 - 02188531300info@chapagha.comwww.chapagha.comتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
CHA-1177
نام شرکت یا سازمان یا خدماتتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
021-88176140
021-88531300
info@chapagha.comwww.chapagha.com
CHA-939
info@chapagha.comwww.chapagha.comنــام و نـام خـانـوادگی02141915 - 02188531300نـام شرکت یا سازمان یا خدماتسمت و جایگاه شغلی
CHA-2603
88531300 - 88176140نام آموزشگاه موسیقیسمت یا جایگاه شغلیآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم،پلاک شش، واحد 3
info@chapagha.comنام و نام خانوادگیwww.chapagha.com
CHA-2147
www.chapagha.com
instagram.com/chapagha
سمت و جایگاه شغلیتوضیح خدمات .............021 88531300-88176140آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد3
نام شرکت دکوراسیون داخلی
CHA-2469
www.chapagha.com
instagram.com/chapagha
توضیح خدمات .............021 88531300-88176140آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد3
نمایندگی فروش کتانیسمت و جایگاه شغلی
CHA-2473
www.chapagha.comنام مطب پزشکتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
021-88176140 , 021-88531300جایگاه شغلیinfo@chapagha.comنام و نام خانوادگی
CHA-2243
نام فروشگاه پوشاکآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
نـام و نام خـانـوادگیWww.Chapagha.Com02188176140 - 02188531300info@chapagha.comتوضیح خدماتسمت و جایگاه شغلی
CHA-2196
تهران، خیابان بهشتی،‌ خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نـام شرکت یا سـازماننــام و نـام خـانـوادگیسـمت و جایگاه شــغــلی021-88531300
021-88178902
www.chapagha.com
info@chapagha.com
CHA-540
سمت و جایگاه شغلی021-88531300
021-88178902
www.chapagha.com
info@chapagha.com
تهران، خیابان بهشتی،‌ خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نــام و نـام خـانـوادگی
CHA-521
www.chapagha.com021-88531300 , 021-88176140info@chapagha.comتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نام شرکت یا سازمان یا خدمات
CHA-907
توضیح خدمات .............آرایشگاه زنانهwww.chapagha.com
instagram.com/chapagha
021 88531300-88176140آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد3
سمت و جایگاه شغلی
CHA-2452