ابزار طراحی آنلاین چاپ‌ آقا لطفا برای تجربه بهتر در استفاده از ابزار طراحی چاپ آقا، از نسخه دسکتاپ مرورگرهای Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید. بستن صفحه
سمت یا جایگاه شغلیتلفن : 88531300 -88176140نام خدمات یا رستورانwww.chapagha.comنام و نام خانوادگی
CHA-2200
نام فروشگاه تولد و کادویینام و نام خــانوادگی تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سوم
02188176140 - 02188531300www.chapagha.com info@chapagha.com
CHA-2174
www.chapagha.com
info@chapagha.com
88531300-88176140آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش ، واحد 3
سمت یا جایگاه شغلینام آموزشگاه موسیقینام و نام خانوادگی
CHA-2158
سمت یا جایگاه شغلیinfo@chapagha.comwww.chapagha.comآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
88531300 - 88176140نام آرایشگاه
CHA-2156
سمت یا جایگاه شغلینام مزون لباس یا خیاطیتلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
توضیح خدماتwww.chapagha.com
info@chapagha.com
نام و نام خانوادگی
CHA-2128
توضیح خدمات و........www.chapagha.comآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک 6 ، واحد 3
تلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
نام و نام خانوادگینام شرکت یا خدماتinfo@chapagha.comسمت شغلی یا جایگاه تخصص
CHA-1829
سمت شغلی یا جایگاهآدرس : تهران، خیابان قنبرزاده
کوچه 16، پلاک شش، واحد 3
88531300 - 88176140Instagram:chapagha.com
Email:info@chapagha.com
نام و نام خانوادگی
CHA-1762
نام و نام خانوادگیسمت یا جایگاه شغلینام شرکت دکوراسیون داخلیتلفن : 88531300-88176140آدرس : تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
info@chapagha.comwww.chapagha.com
CHA-2132
سمت شغلی یا جایگاهآدرس: تهران، خیابان قنبرزاده ،کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 388531300 - 88176140info@chapagha.comنام و نام خانوادگی
CHA-1794
نــام و نـام خـانـوادگیسمت و جایگاه شغلیwww.chapagha.com
info@chapagha.com
021-88531300
021-88178902
تهران، خیابان بهشتی،‌ خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نـام شرکت یا سـازمان یا خـدمات
CHA-562
نام آموزشگاه موسیقیتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
شرح خدماتجایگاه شغلیInfo@Chapagha.Com021-88176140-021-88531300نام و نام خانوادگی
CHA-2211
نام رستورانآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
نـام و نام خـانـوادگیwww.Chapagha.Com02188176140 - 02188531300info@chapagha.comسمت و جایگاه شغلی
CHA-2198