ابزار طراحی آنلاین چاپ‌ آقا لطفا برای تجربه بهتر در استفاده از ابزار طراحی چاپ آقا، از نسخه دسکتاپ مرورگرهای Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید. بستن صفحه
سمت یا جایگاه شغلینام شیرینی فروشیتلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک 6 ، واحد 3
info@chapagha.comwww.chapagha.comنام و نام خانوادگی
CHA-2094
سمت شغلی یا جایگاهآدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده،کوچه شانزدهم، پلاک شش،واحد 3تلفن 1 : 88174160
تلفن 2 : 88531300
www.chapagha.com
info@chapagha.com
نام و نام خانوادگی
CHA-1928
آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده،خیابان
بهشتی،کوچه شانزدهم،پلاک شش، واحد 3
توضیح خدمات و........تلفن : 88531300 و 88176140نام و نام خانوادگینام شرکت یا خدماتWebsite:www.chapagha.com
Email: info .chapagha.com
سمت شغلی یا جایگاه
CHA-1836
سمت شغلی یا جایگاهآدرس : خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نام و نام خانوادگیWebsite:www.chapagha.com
Email: info.chapagha.c o m
تلفن : 88531300 و 88531200
CHA-1768
نام و نام خانوادگینام موسسه یا مزونتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
021-88176140
021-88531300
info@chapagha.comجایگاه شغلی
CHA-2167
نام و نام خانوادگیجایگاه شغلی021-88176140
021-88531300
www.chapagha.cominfo@chapagha.comتهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
CHA-658
توضیح خدمات و.......سمت شغلی یا جایگاهآدرس: تهران، خیابان قنبرزاده
کوچه 16، پلاک شش، واحد 3
www.chapagha.com
info@chapagha.com
نام شرکت یا خدماتنام و نام خانوادگی88531300 - 88176140
CHA-1746
021-88531300
021-88178902
سمت و جایگاه شغلینــام و نـام خـانـوادگیinfo@chapagha.cominstagram/chapaghaتهران، خیابان بهشتی،‌ خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
CHA-523
www.chapagha.com
info@chapagha.com
021-88531300
021-88178902
تهران، خیابان بهشتی،‌ خـیابان
قنبرزاده، کوچه شانزدهم، پلاک
شش جنوبی، واحـد سوم اداری
نـام شرکت یا سازمان یا خدماتسـمت و جایگاه شـغـلینــام و نـام خـانـوادگی
CHA-539
سمت یا جایگاه شغلینام شرکت یا خدمات
یا سازمان
تلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
info@chapagha.comwww.chapagha.comنام و نام خانوادگی
CHA-2152
سمت و جایگاه شغلی021-88531300
021-88178902
www.chapagha.com
info@chapagha.com
تهران، خیابان بهشتی،‌ خیابان قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نــام و نـام خـانـوادگی
CHA-538
سمت شغلی یا جایگاهتوضیح خدمات و........آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده ،کوچه شانزدهم، پلاک شش ، واحد سه 88176140info@chapagha.comنام شرکت یا خدماتنام و نام خانوادگی88531300تلفن:www.chapagha.com
CHA-1756