ابزار طراحی آنلاین چاپ‌ آقا لطفا برای تجربه بهتر در استفاده از ابزار طراحی چاپ آقا، از نسخه دسکتاپ مرورگرهای Chrome یا Mozilla Firefox استفاده کنید. بستن صفحه
نام و نام خانوادگیجایگاه شغلی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید قنبرزاده،
کوچه شانزدهم، پلاک شش ، واحدسه
Website:www.chapagha.com
Email: info.chapagha.c o m
تلفن: 88531300- موبایل: 09121234567 نام شرکت یا خدمات
CHA-1858
تهران، خیابان بهشتی،‌ خ قنبرزاده، کوچه
شانزدهم، پلاک شش جنوبی، واحد سوم
021-88531300
021-88178902
info@chapagha.comسمت و جایگاه شغـلینــام و نـام خـانـوادگی
CHA-563
نام و نام خانوادگیجایگاه شغلیتلفن: 88176140 , 88531300email: info@chapagha.comآدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
web: www.chapagha.com
CHA-2130
نام شرکت یا خدماتآدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
نـام و نام خـانـوادگیWww.Chapagha.Com02188176140 - 02188531300info@chapagha.comتوضیح خدماتسمت و جایگاه شغلی
CHA-2206
www.chapagha.com
instagram.com/chapagha
توضیح خدمات .............021 88531300-88176140آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد3
نام شرکت دکوراسیون داخلی
CHA-2471
تلفن:نام رسـتوران یا خـــدماتنام و نام خــانوادگیسمت یا جایگاه شغلیآدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان
قنبرزاده،کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
02188176140 - 02188531300Website : www.chapagha.comEmail : info@chapagha.com
CHA-2183
تهران، خیابان بهشتی، خیابان قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد سه
نام رستوران09123456789021-88176140
021-88531300
info@chapagha.com
CHA-2189
نام آموزشگاه موسیقیسمت یا جایگاه شغلیتلفن 88531300 - 88176140آدرس: تهران ، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش، واحد 3
www.chapagha.comنام و نام خانوادگیinfo@chapagha.com
CHA-2190
88178902 - 02188531300سمت و جایگاه شـغـلینــام و نـام خـانـوادگی
CHA-535
نام و نام خانوادگیwww.chapagha.comنام شرکت هواپیمایی تلفن 1: 88531300
تلفن 2: 88176140
آدرس: تهران، خیابان شهید قنبرزاده
کوچه شانزدهم، پلاک شش ، واحد 3
سمت یا جایگاه شغلیinfo@chapagha.com
CHA-2259
نام و نام خــانوادگینام آژانس مسافرتی یا دفتر هواپیماییتلفن:آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان
قنبرزاده،کوچه 16، پلاک 6 ، واحد 3
02188176140 - 02188531300Website:www.chapagha.comEmail:info@chapagha.com
CHA-2173
www.chapagha.comنام و نام خانوادگیتلفن 1: 88531300 - 88176140سمت یا جایگاه شغلینام تاکسی تلفنی
CHA-2082